Ondřej Štochl Ondřej Štochl

Ondřej Štochl (nar. 12.6.1975 v Praze) studoval na konzervatoři v Praze hru na violu (1989 – 1995) a skladbu (1992 – 1996). Ve studiích pokračoval na hudební fakultě AMU – obor skladba ve třídě prof. Marka Kopelenta (1997 – 2003). Během studia se účastnil různých skladatelských kurzů – jeho lektory byli např. Zygmunt Krauze, Paul Méfano, Vinko Globokar, Osvaldas Balakauskas nebo Guy Reibel. Zárověň získával četné zkušenosti na poli interpretace soudobé hudby.

Věnuje se především tvorbě komorních a orchestrálních skladeb, někdy s vokální či elektronickou složkou. V posledních letech se profiluje zejména rozsáhlejšími prostorovými kompozicemi. Mezi ty výraznější patří např. „Modrá – čistá a křehká“ vzniklá na objednávku Orchestru Berg  (vítězná skladba soutěže Nuberg 2011) a především „…vlídnost…světlo duše…“, která byla napsána pro Brno contemporary orchestra na zakázku Velikonočního festivalu duchovní hudby 2013.
Jeho tvůrčím zázemím je Komorní soubor a skladatelské sdružení Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista a jehož je spoluzakladatelem. Podílí se tak na dramaturgii jeho koncertní řady a koncertů v rámci festivalů (nejen) soudobé hudby (ENH Brno 2004, Forfest Kroměříž 2002, Mélos – Étos Bratislava 2003, Unerhörte Musik Berlin 2007, Pražské premiéry 2008, Pražské Jaro 2009, Wien Modern 2011 a další). Jako skladatel se účastnil např. ISCM World music days 2007 v Hong-Kongu jako zástupce České republiky. V r. 2009 byla vybrána jeho kompozice pro festival „Kammersveit Reykjavík“.K interpretům jeho skladeb (na domácí scéně i v zahraničí) dále patří komorní seskupení (např. Luxembourg Sinfonietta, Ensemble Bern Modern, Moens Ensemble, Ensemble Platypus Wien, Yun Trio Prague), sólisté (např. violoncellista Petr Nouzovský, klarinetista Karel Dohnal, vibrafonisté Cécille Boiffin, M klavíristé David Kalhous či Iris Gerber) či orchestry (Moravská filharmonie Olomouc, Pražský komorní orchestr, Orchestr Berg aj.).

Od r. 2010 působí jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, kde v současné době vyučuje kompozici a hudebně teoretické předměty. Pedagogice skladby se věnuje i v rámci kompozičních kurzů „Postfest“ v Kroměříži.

Umělecké vize či charakteristiky autora jsou snadno čitelné z rozhovorů, proto také chybí samostatná stránka o jeho uměleckém profilu.