Ondřej Štochl Ondřej Štochl

Ondřej Štochl (nar. 12.6.1975 v Praze) studoval na konzervatoři v Praze hru na violu (1989 – 1995) a skladbu (1992 – 1996). Ve studiích pokračoval na hudební fakultě AMU – obor skladba ve třídě prof. Marka Kopelenta (1997 – 2003). Během studia se účastnil různých skladatelských kurzů – jeho lektory byli např. Zygmunt Krauze, Paul Méfano, Vinko Globokar, Osvaldas Balakauskas nebo Guy Reibel. Zárověň získával četné zkušenosti na poli interpretace soudobé hudby.

Věnuje se především tvorbě komorních a orchestrálních skladeb, někdy s vokální či elektronickou složkou. V posledních letech se profiluje zejména rozsáhlejšími prostorovými kompozicemi. Mezi ty výraznější patří např. „Modrá – čistá a křehká“ vzniklá na objednávku Orchestru Berg  (vítězná skladba soutěže Nuberg 2011), „…vlídnost…světlo duše…“, která byla napsána pro Brno contemporary orchestra na zakázku Velikonočního festivalu duchovní hudby 2013 a především „Ve dne stíny, v noci Světlo“ pro Orchestr Berg (2017). Pro tvorbu posledních let jsou podstatné dvě významové linie. Zatímco první si všímá kontemplativních témat nezřídka souvisejících s taoistickou symbolikou, druhá si všímá témat lidské komunikace a odtrženosti (zde jsou inspirací osobní zkušenosti s lidmi s PAS).
Jeho tvůrčím zázemím jsou Komorní soubor a skladatelské sdružení Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista a jehož je spoluzakladatelem a od roku 2018 i Trio Helix. Jako skladatel se účastnil např. ISCM World music days 2007 v Hong-Kongu jako zástupce České republiky. K interpretům jeho skladeb (na domácí scéně i v zahraničí) dále patří komorní seskupení (např. Luxembourg Sinfonietta, Ensemble Bern Modern, Moens Ensemble, Ensemble Platypus Wien, Isang Yun Trio Prague), či orchestry (Moravská filharmonie Olomouc, Pražský komorní orchestr, Orchestr Berg, PKF, BCO aj.).

Od r. 2010 působí jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, kde v současné době vyučuje kompozici a hudebně teoretické předměty. Pedagogice skladby se věnuje i v rámci kompozičních kurzů „Postfest“ v Kroměříži.

Umělecké vize či charakteristiky autora jsou snadno čitelné z rozhovorů, proto také chybí samostatná stránka o jeho uměleckém profilu.